Dansk cykelkultur

Danmark er et cykelland, og cyklen er hverdagens transportmiddel for børn, unge og voksne.

Når du cykler i Danmark, er der nogle forhold, som du ifølge dansk lovgivning bør være opmærksom på.

Tag cyklen sammen med danskerne

Børn cykler til skole. Unge cykler til uddannelse. Voksne cykler på arbejde – uanset job. Medlemmer af det danske parlament, Folketinget, cykler, og kronprinsen har i mange år cyklet med sine børn i en ladcykel.

Du kan ovenikøbet tage cyklen med i offentlig transport mange steder. Husk at købe billet til din cykel også.

Når du cykler, kan du nemt komme rundt. Det giver dig frihed i din hverdag – og god motion. Cyklen er sund og klimavenlig transport.

Du skal vide, hvor du må cykle

Hvis der er en cykelsti, skal du cykle på den. Når der ikke er en cykelsti, skal du cykle på vejen/gaden, og du skal køre langs højre kantsten. Du må ikke cykle på fortovet og i fodgængerovergange. Her skal du trække cyklen.

Du skal bruge tegn

Det er vigtigt, at du signalerer til dine medtrafikanter, hvis du vil dreje eller stoppe. Så skaber du større trafiksikkerhed for dig selv og for andre i trafikken. Du viser det ved at bruge håndtegn, når du stopper, og når du drejer.

Når du drejer, skal du strække armen ud i den retning, du ønsker at dreje til – vil du dreje til venstre, rækker du venstre hånd ud til venstre. Vil du til højre, rækker du højre hånd ud. Husk altid at kigge dig over skulderen, inden du drejer.

Når du vil stoppe, skal du signalere det ved at række venstre arm op. Du skal signalere stop tids nok til, at bagvedkørende kan nå at reagere.

Du skal kunne ses

Af hensyn til din egen sikkerhed skal din cykel have lygter på, når det er mørkt, eller sigtbarheden er dårlig. Det er lovbestemt, hvad der skal være af lys og reflekser på din cykel.

Der skal være mindst én forlygte og mindst én baglygte på en cykel med to hjul. Lygterne skal kunne ses tydeligt på mindst 300 meters afstand.

Du skal også have reflekser på. Du skal have en rød refleks bagpå (katteøje) og en hvid refleks foran. Du skal i begge hjul have mindst én gul refleks, der er synlig fra siden, eller en hvid refleksstribe på siden af dækket eller fælgen. Og så skal du have mindst to gule reflekser, der bevæges under kørsel, og som er synlige bagfra. Det vil typisk være på cyklens pedaler.

Når en cykel rammes af stærkt lys fra en bil, ser bilisten ofte reflekserne tydeligere end cykellygterne. Reflekserne i hjulene gør også, at cyklisten bedre ses fra siden. Derfor er reflekser vigtige.